O kliencie

Nadleśnictwo Oborniki wchodzi w skład największego zwartego kompleksu leśnego na Nizinie Wielkopolskiej – Puszczy Nadnoteckiej i obejmuje jej wschodnią część, określaną jako "Puszcza Obornicka". Poza realizacją podstawowych funkcji związanych z zarządzaniem lasu, Nadleśnictwo Oborniki prowadzi szeroką działalność edukacyjną. Jedną z nich jest projekt „Windą do lasu - kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonej gospodarce leśnej wraz z modernizacją infrastruktury Nadleśnictwa Oborniki uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych”.