facebook
case study case study - idee wprawiamy w ruch

PRZYKŁADY REALIZACJI CASE STUDY

Idee wprawiamy w ruch! Jak to robimy? Wszystko zaczyna się od burzy mózgów. Po zapoznaniu się z oczekiwaniami i potrzebami klienta, w głowach specjalistów od kreacji, animatorów i producentów video rodzą się różne koncepcje – najlepsze przechodzą do kolejnych etapów. Wtedy przychodzi czas, by pomysł został wprowadzony w tryby pracy poszczególnych specjalistów. To moment, kiedy wyłania się finalny pomysł – kreacja, która szybko zmienia się w ideę! Ta z czasem ewoluuje, rozwija się i nabiera realnych kształtów. Gotową ideę pozostaje wprawić w ruch i wdrożyć!

 

Każdy z projektów traktujemy indywidualnie – badamy potrzeby klienta i wspólnie wyszukujemy najbardziej trafną formę przekazu.

 

Dalej to już kwestia ciężkiej pracy poszczególnych osób. Środki, z jakich korzystamy zawszą są nieszablonowe, innowacyjne i zawsze staramy się wyznaczać nowe standardy.  Tylko cel zawsze pozostaje bez zmian – efekt naszych działań ma być nowoczesny, kreatywny i – co najważniejsze – dokładnie taki, jakiego oczekiwał klient.

POLICZMY SIĘ Z NISKĄ EMISJĄ

OPIS KAMPANII
Największe miasta w Polsce, od pewnego czasu, walczą ze zjawiskiem zwanym „niską emisją”. To zanieczyszczenie powietrza substancjami wydostającymi się z niskich kominów – w domach, czy lokalnych kotłowniach. Misją miast jest obecnie to, aby ich mieszkańcy nie palili w piecach śmieci i niebezpiecznych materiałów oraz by korzystali ze sprawnych i nowoczesnych urządzeń grzewczych. Zmianom przyzwyczajeń mają sprzyjać  kampanie społeczne. Taką właśnie kampanię przygotowaliśmy dla Bydgoszczy.

ZAŁOŻENIA KAMPANII
Kampania w Bydgoszczy ma trzy główne założenia:
- uświadomienie mieszkańcom miasta, czym jest zjawisko niskiej emisji i jak można ograniczyć jego negatywne skutki,
- zachęcenie mieszkańców do udziału w ankiecie, która ma dać pełen obraz skali zjawiska niskiej emisji w Bydgoszczy,
- podsumowanie całej akcji i prezentacja planu długoterminowej walki ze zjawiskiem niskiej emisji.
Kampania prowadzona będzie przez cały 2015 rok.

HASŁO I LOGO

Hasłem przewodnim kampanii jest „Policzmy się z niską emisją”. Hasło nawiązuje do inwentaryzacji urządzeń grzewczych używanych przez mieszkańców Bydgoszczy oraz do konieczności „policzenia” się z problemem niskiej emisji. Dla podkreślenia, że niska emisja to problem dotyczący każdego mieszkańca, w materiałach informacyjnych dodaliśmy także dopisek „Sam decydujesz, czym oddychasz”. Uzupełnieniem jest logotyp akcji – zawierający w sobie główne hasło i zarysy kominów.

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Identyfikacja wizualna oparta została na kilku elementach. Najważniejszą rolę pełnią kontrasty kolorów – w prosty i czytelny sposób pokazujące różnice

między środowiskiem zatrutym przez niską emisję i czystym miejskim powietrzem, kiedy zjawisko niskiej emisji jest ograniczone do dopuszczalnego

minimum. Wszystkie materiały zawierają też – symbolicznie przedstawione – zarysy charakterystycznych bydgoskich budynków oraz okręgi, w które

można dowolnie wpisywać dane i informacje np. ikony symbolizujące materiały, których nie wolno spalać w piecach. Efektem jest spójna całość –

przyjazna dla odbiorców, prosta i nowoczesna, a przy tym bardzo uniwersalna i czytelna.

OUTDOOR

Na potrzeby kampanii outdoorowej przygotowaliśmy:

- projekt na citylight

- projekt plakatu informacyjnego (48cm/68cm)

- projekt plakatu A3

- projekt billboardu

- projekt ulotki informacyjnej

SPOTY

Ważnym elementem kampanii prowadzonej w Bydgoszczy są animowane 90-sekundowe spoty telewizyjne: http://filmlab.com.pl/portfolio-136

Ich produkcją zajęliśmy się kompleksowo – od stworzenia wizji, przez scenariusz, po produkcję.

 

Uzupełnieniem kampanii są także materiały radiowe. Stworzyliśmy koncepcję, scenariusz i zajęliśmy się produkcją 30-sekundowych spotów:

http://filmlab.com.pl/portfolio-137

 

Na potrzeby kampanii „Policzmy się z niską emisją” zajęliśmy się kompleksową produkcją wszystkich niezbędnych elementów całości.

Zajęliśmy się kreacją, stworzeniem wizji, a także projektowaniem i produkcją. Dostarczyliśmy także wszystkie niezbędne treści – zarówno

lektorskie do spotów, jak i informacyjne na plakaty i do ulotki.

 

Na dwa kolejne etapy kampanii przygotowane zostaną dwa kolejne spoty telewizyjne oparte na wdrożonej już identyfikacji wizerunkowej.

 

RODO info obraz

Dbamy o Twoje bezpieczeństwo

Dorogi Uzyktowniku! W związku z RODO (Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych) zmieniliśmy naszą politykę prywatności. Dbając o twoje bezpieczeństwo w naszej Polityce Prywatności opisaliśmy na jakich zasadach będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.